Изберете страница

Защитна каска V-GARD 200 WHITE

Марка

Олекотена стилизирана каска с къса козирка. Улей за отвеждане на дъжда при работа на открито.
МАТЕРИАЛ: ABS (Акрилонитрил-Бутадиен-Стирен).
ОКОЛОЖКА: пластмаса
ЗАКРЕПВАНЕ: четириточково, Fas-Trac® III.
ТЕГЛО: 350гр
ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ УДАР: вентилирана НЯМА ЗАЩИТА /невентилирана 440V/1000V при заявка
СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 5 години