Изберете страница

Предпазен щит SP 22 PRO

Марка

Щита се състои от 2 части: предпазна преграда (визьор) и лента за закрепване.
Предпазен, прозрачен лицев щит с околожка и визьор изработен от Вералит 0.75 мм. Щита е предназначен за защита на очите и лицето при риск от механичното увреждане от удар на бавно летящи частици и пръски течности. Може да се използва и с диоптрични очила.
Околожката е с универсален размер и е с възможност за регулиране на няколко степени. Щитът е с ограничена възможност за вдигане и спускане, което се осъществява посредством разхлабване и затягане на страничните сглобки.
Дължина на визьора: 25 см.