Изберете страница

Комбиниран филтър ADVANTAGE A2B2E2K1 P2 R D

Марка

Газов филтър A2B2E2K1 P2 R D със стандартна резба за свързване за маски ADVANTAGE 410, 3100, 3S BASIC PLUS.
А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C), Клас 2; (5000 мл/м²)
B – неораганични газове и изпарения (без CO); Клас 2; (5000 мл/м²)
E – Серен диоксид и киселинни газове и изпарения; Клас 2; (5000 мл/м²);
K – Амоняк и органични съединения производни на амоняка; Клас 1 (1000 мл/м²);
P – Частици (прах) – средна ефективност
Стандарти: EN 14387, EN 143