Изберете страница

Комбиниран филтър ADVANTAGE A2B2E1K1

Марка

Газов филтър A1B1E1 P3 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200.
А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C), Клас 2; (5000 мл/м²)
B – неораганични газове и изпарения (без CO); Клас 2; (5000 мл/м²)
E – Серен диоксид и киселинни газове и изпарения; Клас 1; (1000 мл/м²);
K – Амоняк и органични съединения производни на амоняка; Клас 1 (1000 мл/м²);
Стандарт: EN 14387;
Комплект от 2 броя филтри.