Изберете страница

Комбиниран филтър ADVANTAGE A2 P3 R

Марка

Газов филтър A2 P3 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200. А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65 °C), Клас 2; Максимално позволена концентрация на газ за Клас 2: 5000 мл/м² (0.5 об.%); Стандарт: EN 14387; P – Частици (прах) – висока ефикасност (EN 143); Стандарти: EN 14387; EN 143. Комплект от 2 броя филтри.