Изберете страница

Комбиниран филтър ADVANTAGE A1B2E2K1 CO NO Hg PЗ RD

Марка

Газов филтър A1B2E2K1 CO NO Hg PЗ RD със стандартна резба за свързване за маски ADVANTAGE 410, 3100, 3S BASIC PLUS. А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C), Клас 1; (5000 мл/м²) B – неораганични газове и изпарения (без CO); Клас 2; (5000 мл/м²) E – Серен диоксид и киселинни газове и изпарения; Клас 2; (5000 мл/м²); K – Амоняк и органични съединения производни на амоняка, органични амонячни производни, живак, както и защита срещу не силно летливи течни и твърди частици. Освен това е предназначен за използване срещу азотни газове и въглероден оксид. Клас 1 (1000 мл/м²); P – Частици (прах) – средна ефективност.
Стандарти: EN 14387, EN 148