Изберете страница

Комбиниран филтър ADVANTAGE A1B1E1 P3

Марка

Газов филтър A1B1E1 P3 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200.
А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65°C), Клас 1;
B – неораганични газове и изпарения (без CO); Клас 1;
E – Серен диоксид и киселинни газове и изпарения; Клас 1;
P – Частици (прах) – висока ефикасност (EN 143)
Максимално позволена концентрация на газ за Клас 1: 1000мл/м² (0.1 об.%);
Стандарт: EN 14387;
Комплект от 2 броя филтри.