Изберете страница

Комбиниран филтър А1В1Е1 3M 6057 – 2 бр.

Марка

Предпазен филтър 6057 А1В1Е1 с байонетна връзка за полумаска 3М 6200. За защита от органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65 °C); неорганични пари, серен диоксид.
Комплект от 2 бр.