Изберете страница

Газов филтър ADVANTAGE A2 – 2 бр.

Марка

Газов филтър A2 с байонетна връзка за маски ADVANTAGE 200, 420, 3200.
А – органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65 °C), Клас 2;
Максимално позволена концентрация на газ за Клас 2: 5000 мл/м² (0.5 об.%);
Стандарт: EN 14387;
Комплект от 2 броя.