Изберете страница

Диелектрични ръкавици до 10000V

Марка

Диелектричните ръкавици са предназначени за защита от електрически ток при работа в електрически уредби и електрически мрежи до и над 1000 V. Диелектричните ръкавици са проектирани и произведени съгласно: БДС EN 60903:2006, EN 60903:2003 + АС2:2005