От 2007 година Ева Комерс –изпълнява своята производсвена програма във въведената в Експлоатация нова производствена сграда за 240 работни мест със затворен цикъл на производство.Всички съоражения в сградата отговарят на Европейските стандарти за безопасни и здравословни условия на труд.


Първи етаж:кроялен цех с ново модерно оборудване с възможност на кроене от 1000-до 1500 бр. на ден.


Втори етаж: линия за производство на специални и защитни облекла-якета, панталони, полугащеризони,поли и др.


Трети етаж: линия за производство на ризи,блузи.


Четвърти етаж: отдел-проектиране и размножаване на кройки и чертежи – немска система Аssist –CAD_CAM.


Преди да бъде бродиран, дизайна трябва да се конвертира в специален формат, който компютаризираната бродировачна машина разчита. Този конвертиран файл посочва на нашата машина къде да постави бод, колко бода и какви цветове да използва докато бродира логото. Всичко това е качество на което може да се разчита.


ПРОДУКТИ